Home
Site Map
 
โครงการศูนย์การเรียนรู้ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) >>
73,000,000
โครงการบ้านตลิ่งงาม เกาะสมุย >>
400,000,000
โครงการขยายสาขาย่อย ธนาคารนครหลวงไทย >>
50,000,000
โครงการร้านอาหาร OOTOYA >>
9,205,608
โครงการแปซิฟิก คอมเพล็กซ์ 2 >>
2,560,000
โครงการปรับปรุงรูปแบบสาขา ธนาคารกรุงศรีอยุธยา >>
30,000,000
โครงการปรับปรุงหอเครื่องทองไทย >>
2,000,000
โครงการออกแบบและจัดทำห้องสมุดรวบรวมองค์ความรู้ >>
2,000,000
โครงการปรับปรุงโรงแรม InterContinental Hotel Bangkok >>
650,000,000
Lender‘s Independent Engineer 
โครงการขยายโรงผลิตประปาปทุมธานี >>
783,000,000
Page : 2