Home
Site Map
 

โครงการบ้านตลิ่งงาม เกาะสมุย

มูลค่าโครงการ                    400,000,000 บาท         
มูลค่างานจ้างที่ปรึกษา     5,323,785 บาท
ที่ตั้งโครงการ                      เกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี
เจ้าของโครงการ                Elite Villa Co., Ltd.
ระยะเวลาดำเนินการ         พ.ศ. 2548 - พ.ศ. 2554
ผู้ร่วมโครงการ                    บริษัท ซี คอนซัลท์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
รายละเอียดโครงการ        ปรับปรุงและก่อสร้างเพิ่มเติม กลุ่มอาคารโรงแรมเดิม เพื่อให้ได้มาตรฐานโรงแรม 5 ดาว และ
                                               ร่วมกับกลุ่มธุรกิจโรงแรมนานาชาติ IHG ประกอบด้วยงานปรับปรุงอาคาร 4 ชั้น เป็นจำนวน                                                43 ห้องพักและอาคารบ้านพักเนินเขาอีกเป็นจำนวน 30 ห้อง พร้อมทั้งก่อสร้างอาคารบ้านพัก                                                ริมชายหาดอีกจำนวน 12 หลัง