Home
Site Map
 

โครงการร้านอาหาร OOTOYA

มูลค่าโครงการ                    9,205,608 บาท         
มูลค่างานจ้างที่ปรึกษา     481,500 บาท
ที่ตั้งโครงการ                      จังหวัดกรุงเทพมหานคร
เจ้าของโครงการ                บริษัท เบทาโกร โอโตยะ(ไทยแลนด์) จำกัด
ระยะเวลาดำเนินการ          พ.ศ. 2553
ผู้ร่วมโครงการ                     บริษัท ซี คอนซัลท์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
รายละเอียดโครงการ         ดัดแปลงอาคาร 2 ชั้น จำนวน 1 หลัง เพื่อเป็นอาคารพาณิชย์ (ร้านอาหาร OOTOYA