Home
Site Map
 

โครงการปรับปรุงรูปแบบสาขา ธนาคารกรุงศรีอยุธยา

มูลค่าโครงการ                    30,000,000 บาท         
มูลค่างานจ้างที่ปรึกษา     870,000 บาท
ที่ตั้งโครงการ                       ประเทศไทย
เจ้าของโครงการ                 ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
ระยะเวลาดำเนินการ          พ.ศ. 2551 - พ.ศ. 2553
ผู้ร่วมโครงการ                     บริษัท ซี คอนซัลท์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
รายละเอียดโครงการ         เป็นการปรับปรุงรูปแบบสาขา งานก่อสร้าง ตกแต่งภายในและงานระบบอาคาร