Home
Site Map
 

โครงการปรับปรุงหอเครื่องทองไทย

มูลค่าโครงการ                    2,000,000 บาท         
มูลค่างานจ้างที่ปรึกษา     2,000,000 บาท
ที่ตั้งโครงการ                      จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เจ้าของโครงการ                ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ
ระยะเวลาดำเนินการ          พ.ศ. 2551 - พ.ศ. 2552
ผู้ร่วมโครงการ                     บริษัท ซี คอนซัลท์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
รายละเอียดโครงการ         เป็นการปรับปรุงรูปแบบการนำเสนอผลิตภัณฑ์และนิทรรศการองค์ความรู้ที่เกี่ยวกับเครื่อง-
                                               ทองภายในหอเครื่องทองไทย