Home
Site Map
 

โครงการปรับปรุงโรงแรม InterContinental Hotel Bangkok

มูลค่าโครงการ                    650,000,000 บาท         
มูลค่างานจ้างที่ปรึกษา     11,900,000 บาท
ที่ตั้งโครงการ                      จังหวัดกรุงเทพมหานคร
เจ้าของโครงการ                 InterContinental Hotel Bangkok
ระยะเวลาดำเนินการ          ม.ค. 2550 - ก.พ. 2552
ผู้ร่วมโครงการ                     บริษัท ซี คอนซัลท์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
รายละเอียดโครงการ         เป็นการควบคุมตกแต่งและปรับปรุงห้องพักที่มีเนื้อที่ประมาณ 45 ตารางเมตร รวมเป็นจำนวน
                                               ทั้งหมด 342 ห้อง