Home
Site Map
 

Lender’s Independent Engineer โครงการขยายโรงผลิตประปาปทุมธานี

มูลค่าโครงการ                    783,000,000 บาท         
มูลค่างานจ้างที่ปรึกษา      -
ที่ตั้งโครงการ                      จังหวัดปทุมธานี
เจ้าของโครงการ                บจก. ประปาปทุมธานี
ระยะเวลาดำเนินการ         พ.ศ. 2550 - พ.ศ. 2552
ผู้ร่วมโครงการ                    บริษัท ซี คอนซัลท์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
รายละเอียดโครงการ        ตรวจสอบงานวิศวกรรมและสัญญาการขยายโรงงานและกำลังการผลิตน้ำประปาเพิ่มเป็น
                                               288 ล้านลิตร/วัน