Home
Site Map
 

โครงการปรับปรุงรูปแบบสาขาธนาคารทั่วประเทศ ธนาคารทหารไทย

มูลค่าโครงการ                    490,000,000 บาท         
มูลค่างานจ้างที่ปรึกษา     20,000,000 บาท
ที่ตั้งโครงการ                       ประเทศไทย
เจ้าของโครงการ                 บมจ. ธนาคารทหารไทย
ระยะเวลาดำเนินการ          พ.ศ. 2549 - พ.ศ. 2553
ผู้ร่วมโครงการ                     บริษัท ซี คอนซัลท์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
รายละเอียดโครงการ         เป็นผู้บริหารและควบคุมจัดการงานก่อสร้างในโครงการปรับปรุงอาคารที่ทำการสาขาของ
                                                ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)