Home
Site Map
 

โครงการธนาคาร จี อี แคปิตอล บางนาทาวเวอร์

มูลค่าโครงการ                    4,000,000 บาท         
มูลค่างานจ้างที่ปรึกษา     4,000,000 บาท
ที่ตั้งโครงการ                      จังหวัดกรุงเทพมหานคร
เจ้าของโครงการ                GE Capital ประเทศไทย
ระยะเวลาดำเนินการ          พ.ศ. 2548 - พ.ศ. 2549
ผู้ร่วมโครงการ                     บริษัท ซี คอนซัลท์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
รายละเอียดโครงการ         เป็นผู้บริหารและควบคุมการออกแบบตกแต่งภายในให้กับทางสำนักงานใหญ