Home
Site Map
 

โครงการปรับปรุงรูปแบบสาขา ธนาคารกรุงไทย

มูลค่าโครงการ                    760,000 บาท         
มูลค่างานจ้างที่ปรึกษา     760,000 บาท
ที่ตั้งโครงการ                       ประเทศไทย
เจ้าของโครงการ                 บมจ. ธนาคารกรุงไทย
ระยะเวลาดำเนินการ           มิ.ย. 2548 - ต.ค. 2548
ผู้ร่วมโครงการ                      บริษัท ซี คอนซัลท์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
รายละเอียดโครงการ          ออกแบบการตกแต่งมาตรฐานที่เกี่ยวกับสาขา ปรับปรุงรูปแบบใหม่ สาขาเปิดใหม่ Booth                                     ATM, Booth Exchange และ Booth ธนาคาร 24 ชั่วโมง