Home
Site Map
 

โครงการสีลมซันแสควร์

มูลค่าโครงการ                    86,000,000 บาท         
มูลค่างานจ้างที่ปรึกษา     1,500,000
บาท
ที่ตั้งโครงการ                      จังหวัดกรุงเทพมหานคร
เจ้าของโครงการ                บมจ. แสนสิริ
ระยะเวลาดำเนินการ         พ.ศ. 2545 - พ.ศ. 2547

ผู้ร่วมโครงการ                    บริษัท ซี คอนซัลท์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
รายละเอียดโครงการ        เป็นโครงการก่อสร้างอาคารพาณิชย์สูง 4 ชั้นครึ่ง จำนวน 37
ยูนิต บนพื้นที่ประมาณ 2 ไร่