Home
Site Map
 

โครงการงานควบคุมการก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าใต้ดินสายเฉลิมรัชมงคล

มูลค่าโครงการ                    115,812,000,000 บาท         
มูลค่างานจ้างที่ปรึกษา     1,113,561,685 บาท
ที่ตั้งโครงการ                      จังหวัดกรุงเทพมหานคร
เจ้าของโครงการ                การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย
ระยะเวลาดำเนินการ         พ.ศ. 2545 - พ.ศ. 2547
ผู้ร่วมโครงการ                    บ. หลุยส์ เบอร์เยอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล อิงค์,
                                               บ. โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส,
                                               บ. ลามายเยอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จีเอ็มบีเอ็ช,
                                               บ. อรุณ ชัยเสรี คอนซัลติ้ง เอนจิเนียร์ส, บ. ซี คอนซัลท์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด,
                                               บ. สเวอร์ด ซีวิล อิงค์, บ. ร้อจ คอนซัลแตนท์, บ. พี ยู แอสโซซิเอทส์
รายละเอียดโครงการ        ควบคุมงานการก่อสร้างและตรวจสอบงานออกแบบของผู้รับเหมาโครงการในการก่อสร้าง                                                อุโมงค์ และสถานีรถไฟฟ้าใต้ดิน เป็นระยะทาง 20 กิโลเมตร โดยเริ่มจากหัวลำโพงถึงบางซื่อ
                                               ตลอดสายมีสถานีทั้งสิ้น 18 สถานี