Home
Site Map
 

โครงการ Via 49

มูลค่าโครงการ                    149,000,000 บาท         
มูลค่างานจ้างที่ปรึกษา     4,900,000 บาท
ที่ตั้งโครงการ                      จังหวัดกรุงเทพมหานคร
เจ้าของโครงการ                บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)
ระยะเวลาดำเนินการ          ก.พ. 2554 - พ.ค. 2555
ผู้ร่วมโครงการ                     บริษัท ซี คอนซัลท์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
รายละเอียดโครงการ         เป็นโครงการก่อสร้างอาคารพักอาศัย 8 ชั้น รวม 85 ห้อง จำนวน 1 อาคาร รวมเป็นพื้นที่                                                 ก่อสร้างทั้งหมดประมาณ 1-0-47 ไร่