Home
Site Map
 

โครงการไพน์ บาย แสนสิริ

มูลค่าโครงการ                    600,000,000 บาท         
มูลค่างานจ้างที่ปรึกษา     8,506,500 บาท
ที่ตั้งโครงการ                      จังหวัดกรุงเทพมหานคร
เจ้าของโครงการ                บมจ. แสนสิริ
ระยะเวลาดำเนินการ         ก.ย. 2553 - ต.ค. 2555
ผู้ร่วมโครงการ                    บริษัท ซี คอนซัลท์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
รายละเอียดโครงการ        เป็นโครงการก่อสร้างอาคารพักอาศัย 41 ชั้น รวม 85 ห้อง จำนวน 1 อาคาร รวมเป็นพื้นที่                                                ก่อสร้างทั้งหมดประมาณ 30,000.000 ตารางเมตร