Home
Site Map
 

โครงการสิริ เธอร์ตี้นายท์ คอนโดมิเนียม

มูลค่าโครงการ                    600,000,000 บาท         
มูลค่างานจ้างที่ปรึกษา     8,050,000 บาท
ที่ตั้งโครงการ                      จังหวัดกรุงเทพมหานคร
เจ้าของโครงการ                บมจ. แสนสิริ
ระยะเวลาดำเนินการ          มิ.ย. 2551 - ต.ค. 2553
ผู้ร่วมโครงการ                     บริษัท ซี คอนซัลท์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
รายละเอียดโครงการ         เป็นโครงการก่อสร้างอาคารพักอาศัย 31 ชั้น รวม 163 ห้อง จำนวน 1 อาคาร รวมเป็นพื้นที่                                                 ก่อสร้างทั้งหมดประมาณ 25,500.00 ตารางเมตร