Home
Site Map
 

โครงการสิริ เธอร์ตี้วัน คอนโดมิเนียม

มูลค่าโครงการ                    440,000,000 บาท         
มูลค่างานจ้างที่ปรึกษา     7,503,375 บาท
ที่ตั้งโครงการ                      จังหวัดกรุงเทพมหานคร
เจ้าของโครงการ                บมจ. แสนสิริ
ระยะเวลาดำเนินการ         ม.ค. 2548 - ธ.ค. 2549
ผู้ร่วมโครงการ                    บริษัท ซี คอนซัลท์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
รายละเอียดโครงการ        เป็นโครงการก่อสร้างอาคารพักอาศัย 24 ชั้น รวม 108 ห้อง จำนวน 1อาคาร รวมเป็นพื้นที่                                                ก่อสร้างทั้งหมดประมาณ 17,800.00 ตารางเมตร